Θα ανασταλεί η λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων που δεν θα διαθέτουν εξοπλισμό προστασίας κατά του κορωνοϊού

Σε αναστολή λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων θα υποχρεωθούν να προχωρήσουν άμεσα οι ιατροί της χώρας, στην περίπτωση που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας.
Read More