Οι πελάτες σας γνωρίζουν τι να κάνουν όταν τρακάρουν;

Εσείς σαν ασφαλιστικοί σύμβουλοι έχετε την επαγγελματική υποχρέωση να βρείτε το ασφαλιστικό πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες του πελάτη σας. Από εκεί κι έπειτα όμως, ξέρουν πώς να αντιδράσουν σε περίπτωση ενός ατυχήματος; Ποιες είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθήσουν και τι πρέπει να τους πείτε!

Ένα τροχαίο ατύχημα είναι εξαιρετικά πιθανό να συμβεί κι έχει τύχει σε όλους μας. Όμως οι πελάτες σας είναι ενήμεροι στο τι πρέπει να ξέρουν ώστε να αντιμετωπίσουν όλες τις πιθανές καταστάσεις, όταν τρακάρουν;

Μετακινήστε τα εμπλεκόμενα οχήματα σε ασφαλές σημείο!

Κάτι που πρέπει να γίνεται άμεσα, όταν το ατύχημα έγινε σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή σε σημείο που δεν υπάρχει καλή ορατότητα, όπως για παράδειγμα στην κορυφή μιας στροφής. Κι οι δυο οδηγοί θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε τα οχήματά τους να μην αποτελούν κίνδυνο για άλλους χρήστες του δρόμου.

Βγάλτε φωτογραφίες της θέσης των οχημάτων

Πριν φροντίσετε για την έγκαιρη κι ασφαλή μετακίνηση των οχημάτων, καλό θα είναι ο πελάτης σας να βγάλει όσο το δυνατόν πιο καθαρές φωτογραφίες, μιας και η κίνηση αυτή θα διευκολύνει τόσο τη δουλειά του ασφαλιστικού συμβούλου, όσο και της τροχαίας για την σωστή καταγραφή του ατυχήματος. Κινήσεις πολύτιμες, μιας και βοηθούν στο να εκτιμηθεί η υπαιτιότητα του ατυχήματος, αλλά και η έκταση της ζημιάς.

Να καλούν έγκαιρα τη Φροντίδα Ατυχήματος

Μια ενέργεια που πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν ώστε να γίνουν άμεσα οι ενέργειες καταγραφής της δήλωσης ατυχήματος και μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο της επιλογής σας, εφόσον εξαιτίας της σύγκρουσης το όχημά σας δεν μπορεί να μετακινηθεί. Μια κάλυψη, η οποία δεν θα πρέπει να λείπει από κανένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αν δεν υπάρχει η συγκεκριμένη, ο πελάτης θα πρέπει να μιλάει κατευθείαν με την ασφαλιστική εταιρεία για περαιτέρω συμβουλές.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια κι ειδικά αν υπάρχει διαφωνία (ή στην χειρότερη περίπτωση που εμπλέκεται στο συμβάν ανασφάλιστο όχημα) θα πρέπει να καλείται η Τροχαία.

Καμία επισκευή πριν την πραγματογνωμοσύνη!

Μην αφήνετε τον πελάτη σας να προβεί σε οποιαδήποτε επισκευή του αυτοκινήτου του πριν το δει ο πραγματογνώμονας.